Kjempelotteri til Norge: Gir enorme muligheter for SOS-barnebyer og WWF

Postkodelotteriet, et av verdens mest populære lotterier og verdens tredje største bidragsyter til veldedige formål, er klar for Norge. SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond er i ekstase.

I flere år har Postkodelotteriet sammen med frivillige organisasjoner forsøkt å få konsesjon i Norge for lotteriet der du deltar med ditt eget postnummer. Nå går endelig startskuddet. Både SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond håper nordmenn vil gå mann av huse for å sikre seg et av de 125.000 abonnementene til Postkodelotteriet.

– Dette er kjærkomne midler for begge organisasjonene og en etterlengtet fast inntekt, slik idrett og kultur får fra Norsk Tipping. Med Postkodelotteriet kan vi nå fokusere mer på organisasjonenes kjernevirksomheter, nemlig det å gi vanskeligstilte barn et bedre liv og å begrense klimaendringene og redde det som er igjen av naturen. Vi har mistet 40 prosent av livet på land og i havet i løpet av får tiår, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF i Norge.

I Postkodelotteriet er det postnummeret som danner grunnlaget for loddet ditt. På den måten vinner du også hvis naboen din vinner. I og med at konsesjonen fra Lotteritilsynet har lagt tak på det nye lotteriets omsetning, er det kun 125.000 tilgjengelige lodd via abonnement. Loddsalget er allerede i full gang via Postkodelotteriets hjemmeside.

Spill med et veldedig formål

Minimum 50 prosent av omsetningen etter fradrag for premier vil gå til SOS-barnebyer og WWF. Lotteriet fører ikke med seg noen kostnader eller økonomiske risikoer for organisasjonene.

– Dette lotteriet vil takket være de norske deltakerne bidra til vårt arbeid med å gi barna et godt liv, sier Bente Lier, generalsekretær i SOS-barnebyer i Norge.

Postkodelotteriet ser frem til å starte Norge-eventyret sammen med gode støttespillere.

– Verden blir bedre med sterke frivillige og ideelle organisasjoner, de er pådrivere til forandring. Det er vårt oppdrag å skaffe midler til disse organisasjonene og andre gode formål, i tillegg til å øke bevisstheten rundt deres arbeid. Derfor er vi veldig glad for at Lotteritilsynet har innvilget en tillatelse til WWF og SOS-barnebyer hvor Postkodelotteriet i Norge kan bistå med å samle inn penger, sier Roger Magnergård, som i flere år har jobbet for Postkodelotteriet i Sverige. – Vi tar rollen vår som støttespiller for slike organisasjoner i Norge og verden over på høyeste alvor.

Suksess i Sverige

Takket være alle spillerne i Sverige har Postkodelotteriet hos våre naboer vært en stor suksess. Siden 2005 har lotteriet bidratt med mer enn 9,4 milliarder svenske kroner til mange samfunnsnyttige initiativer. Bare i 2017 donerte Postkodelotteriet 1,1 milliard svenske kroner til et bredt utvalg av veldedige organisasjoner. Norske organisasjoner har også dratt nytte av dette, og har i løpet av de siste årene fått støtte fra Postkodelotteriet, men da via den svenske stiftelsen. Ikke bare de to nevnte partnerne har fått økonomisk støtte, men også Oslo fredssenter, Strømmestiftelsen, EAT Foundation og andre organisasjoner. Med introduksjonen av et Norsk Postkodelotteri vil det tilrettelegges for enda mer støtte til veldedige organisasjoner her til lands.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Roger Magnergård, pressesjef for Postkodelotteriet i Norge

Telefon: +46 (0)702 32 40 80

E-post: roger.magnergard@postkodelotteriet.no

 

 

 

Om Postkodelotteriet:

Postkodelotteriet ble startet i 1989 av fire nederlendere, hvorav tre av de har en bakgrunn fra humanitære organisasjoner. I dag finnes lotteriet også i Sverige, Storbritannia og Tyskland. Til sammen har lotteriene hele 10 millioner abonnenter. Det er nederlandske Novamedia B.V som eier formatet og merkevaren Postkodelotteriet. Lotteriet er basert på en abonnementsløsning der deltakerne vinner med sin adresse og sitt postnummer. Dermed vinner man sammen med sine naboer.


Det er SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond som har fått konsesjon av Lotteri- og Stiftelsestilsynet til å starte Postkodelotteriet i Norge. I følge konsesjonen skal lotteriet ikke omsette for mer enn 300 millioner kroner per år, noe som tilsvarer 125 000 abonnement. I Norge vil 50 prosent av innsatsen gå tilbake til spillerne i form av premier. Minimum 50 prosent av omsetningen etter fradrag for premier vil gå til SOS-barnebyer og WWF. I henhold til Lotteriforskriften kan maksimalt 15 prosent av netto omsetning brukes til markedsføring av lotteriet.