WWF kjemper for verdens 1.000 fjellgorillaer

Gorillaene har vært en prioritert art for WWF i mer enn 50 år. Nå jobber WWF for å bevare de 1000 fjellgorillaene som er igjen i verden. Disse majestetiske dyrene har et begrenset leveområde, de holder til i skogdekte områder 1100 til 4500 meter over havet. Fjellgorillaen lever i Bwindi Imprenetrable National Park i Uganda, og i Virunga-fjellene mellom Rwanda, Uganda og DR Kongo.

Bestanden har økt noe siden 1989 da det bare fantes 620 dyr. – Dette er et resultat vi er svært glade for. Økningen skyldes innsatsen til mange mennesker over tid. Den politiske situasjonen i området er ustabil. Derfor er det helt nødvendig å sikre fortsatt støtte for at arten skal overleve i fremtiden, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond i Norge.

De majestetiske dyrene trues på mange hold; av ulovlig jakt, av at skogen hugges ned og av klimaendringer. Fordi de lever i et så begrenset geografisk område blir de ekstra utsatt, også for sykdommer.

I Virunga jobber WWF med å bedre måten naturressurser utenfor nasjonalparken ivaretas på, slik at presset på selve parken reduseres. Vi er også involvert i skogplanting, skogovervåking og i promotering av kokemetoder som ikke krever like mye fyringsved som den tradisjonelle måten å lage mat på. Og vi bidrar til utvikling av naturvernlover. – WWF samarbeider med lokalsamfunn, myndigheter og næringsliv for å finne gode løsninger til beste for dyr, natur og mennesker.

Da kommer pengene fra Postkodelotteriet svært godt med. Midlene fra Postkodelotteriet er ikke øremerket. Dermed står vi fritt til å bruke ressursene der de trengs mest, uansett om vi skal fjerne plast fra verdenshavet eller redde utrydningstruede gorillaer.

Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.