Postkodelotteriet bidrar til en rikere natur!

WWF Verdens naturfond gleder seg over at Postkodelotteriet har kommet til Norge. Lotteriet støtter gode formål i flere land og sørger samtidig for at folk har det gøy underveis.

wwf panda

Postnummeret ditt danner grunnlaget for loddet ditt. Vinner naboen, vinner du! Og er du blant de heldige vinnerne, får du kanskje besøk av Jorun Stiansen, ambassadør for lotteriet i Norge. Du er med andre ord med på mye mer enn et vanlig lotteri. Ved å kjøpe lodd bidrar du dessuten til at WWF får mer midler til å jobbe for viktige miljøsaker.
- Postkodelotteriet gir oss mulighet til å gjøre enda mer for å bekjempe klimaendringer, stanse tap av natur og arter og sørge for et rent hav. Jeg vil rette en stor takk til alle som kjøper lodd, og dermed bidrar til WWFs arbeid for en fremtid der mennesker lever i harmoni med naturen, sier generalsekretær Bård Vegar Solhjell.

Den nyeste utgaven av WWFs Living Planet Report viser at 60 prosent av verdens dyreliv er blitt borte på under 50 år. Det er svært dramatisk og krever en enda større innsats fra organisasjoner som WWF i årene som kommer. – Derfor er midlene fra Postkodelotteriet svært kjærkomne for å hindre mer naturtap, sier Solhjell.

Lotteriet innebærer ingen risiko, verken for WWF eller for SOSbarnebyer, som også mottar midler fra lotteriet. Hele risikoen bæres av lotteriet. – WWF og SOS-barnebyer er garantert minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter premier; det er helt fantastisk. For WWF er dette en etterlengtet fast inntekt, avslutter Solhjell.