74,4 millioner til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer siden 2018

Den 2. februar mottok WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer årets første utdeling fra Norsk Postkodelotteri. Overskuddet fra veldedighetslotteriet har på kort tid blitt en viktig inntektskilde for de to organisasjonene. Siden lotteriet etablerte seg i Norge i 2018, har de mottatt hele 74,4 millioner kroner.

Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer
Glade generalsekretærer under den digitale utdelingen.

Med et loddsalg som har økt jevnt og trutt de siste to årene, øker også bidraget til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. Uten å vite beløpene på forhånd, kunne generalsekretærene Sissel Aarak i SOS-barnebyer og Karoline Andaur i WWF derfor juble, da de under en digital overrekkelse mottok hver sin sjekk pålydende 16 225 195 kroner. Utdelingen av lotterioverskuddet er den femte i rekken for organisasjonene.

– I en tid hvor enda flere barn og familier lever i en ekstremt vanskelig og presset livssituasjon, er vi veldig glade for enda et viktig bidrag fra loddkjøperne. Med disse midlene kan vi sørge for at enda flere barn får en trygg og stabil oppvekst, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.

Generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur, legger til:

– Disse pengene utgjør en stor forskjell for oss i vårt arbeid for mer natur og mindre utslipp. Vi vil takke Postkodelotteriets deltagere for enda et viktig bidrag!

74,4 lotterimillioner siden 2018
I 2017 fikk fem nye lotterier tillatelse fra Lotteritilsynet til å operere i Norge, med forutsetningen om at humanitære organisasjoner skal motta minst 50 prosent av overskuddet etter fradrag for gevinster. For SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond, som har Postkodelotteriet som lotterioperatør, har norske loddkjøpere på kort tid blitt en stabil inntektskilde: Etter drøyt to år har organisasjonene mottatt hele 74 415 371 kroner. Midlene fra Postkodelotteriet er ikke øremerket, og dermed står organisasjonene fritt til å bruke ressursene der de trengs mest.

Postkodelotteriets ambassadører, Tom Stiansen og Jorun Stiansen, som normalt deler ut gevinster til lotteriets deltagere, er glade for at lotteriet fortsetter å levere stabile bidrag til organisasjonene.

– Mange av vinnerne vi snakker med har kjøpt lodd nettopp for å støtte en god sak, og derfor er det fantastisk å se hvor mye dette betyr for organisasjonene, sier Tom Stiansen.

Jorun Stiansen fortsetter:

– I dag er det de gode formålene som er de store vinnerne. Vi vet at WWF og SOS-barnebyer får utrettet mye med lotterioverskuddet, og jeg er så stolt av å kunne være med på å bidra til dette.

Lisensordningen hindrer støtte til flere organisasjoner
De fem nye lotteriene som fikk tillatelse fra Lotteritilsynet i 2017 omfattes av et årlig omsetningstak på 300 millioner kroner. Managing Director i Norsk Postkodelotteri, Anders Årbrandt forteller at Postkodelotteriet nærmer seg omsetningstaket, noe som vil resultere i at lotteriet på et tidspunkt blir nødt til å begrense loddsalget. Samtidig forhindrer lisensordningen at bidraget til ideell sektor kan vokse seg enda større.

– Med denne lisensordningen vil ikke bidraget kunne fortsette å øke i samme takt som det har gjort hittil. Vi vet at det finnes viktige organisasjoner som ikke får ønsket økonomisk uttelling med sine lotterilisenser, og det synes vi er synd. Om vi får muligheten, vil vi gjerne ha med oss disse organisasjonene på laget.

Årbrandt løfter frem det svenske søsterlotteriet som et eksempel på Postkodelotteriets fremgang innen kronerulling til veldedighet. Svenska Postkodlotteriet har solgt lodd i Sverige siden 2005 og hadde rundt en million månedlige deltagere i 2020. Samme år delte de ut en milliard kroner til 57 ideelle organisasjoner.

– Det er ingen hemmelighet at vi drømmer om å dele ut tilsvarende summer i Norge, men det vil ikke være mulig med den lisensen vi har i dag. Vi håper Kulturdepartementet vil se over lisensordningen, og åpne for å la oss å støtte enda flere organisasjoner, sier Årbrandt.

Verdens tredje største private giver
Postkodelotteriet startet i Nederland i 1989 og er i dag verdens tredje største private giver til ideelle organisasjoner. I tillegg til i Norge, finnes lotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige. Totalt har Postkodelotteriene gitt over 100 milliarder kroner til ideelle organisasjoner som gjør en forskjell i Norge og i resten av verden.

– Felles for lotteriene er visjonen om at verden blir et bedre sted med sterke ideelle organisasjoner. Postkodelotteriet er dessuten en morsom metode for å samle inn penger til organisasjonenes viktige arbeid, sier Eva Struving, Head of Charity i Norsk Postkodelotteri.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Roger Magnergård, Head of Press, Norsk Postkodelotteri Tlf: +46 70 232 40 80
E-post: Roger.Magnergard@postkodelotteriet.no