Vi minnes Desmond Tutu

(7. oktober 1931 – 26. desember 2021)

Han ga håpet, medfølelsen og kampen for menneskerettigheter en stemme. Dette mottok han Nobels fredspris for i 1984. Gjennom Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation og The Elders jobbet han for å skape en fremtid med håp og fred. Begge organisasjonene mottok bidrag fra Postkodelotteriene.

wwf panda

Erkebiskop Desmond Tutu har vært internasjonal ambassadør for Postkodelotteriene siden 2012. Vi takker ham for all inspirasjon og visdom som han har bidratt med. Arbeidet hans vil leve videre i mennesker og organisasjoner som hver dag jobber for en bedre verden.

Styret og de ansatte i Postkodelotteriene i Nederland, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Norge.