Mer enn 155 millioner kroner fra Postkodelotteriet
til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond

To ganger i året mottar SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond penger fra Postkodelotteriet. I et arrangement på Akershus festning i dag mottok de to organisasjonene hver sin sjekk på 22,9 millioner kroner. Dermed har Postkodelotteriet i Norge samlet inn hele 155 millioner til gode formål på litt over tre år.

wwf panda

– Det er ingen tvil om at pengene fra Postkodelotteriet har blitt en stabil og trygg inntektskilde for oss, sier assisterende generalsekretær i WWF, Else Hendel. I hånden har hun en sjekk på 22 997 878 kroner, som er WWFs andel av omsetningen for andre halvdel av 2021. Sjekkene som ble delt ut i dag, er den syvende utbetalingen fra Postkodelotteriet til WWF og SOS-barnebyer siden 2018.

Totalt har organisasjonene mottatt 155 771 280 kroner fra lotteriet, som frontes av ambassadørene Tom Stiansen og Jorun Stiansen. Etter hvert som stadig flere nordmenn blir med i lotteriet, vokser også utbetalingene til organisasjonene.

– Bidraget fra deltakerne i Postkodelotteriet har blant annet bidratt til å bekjempe plastforurensing, sikre et levende hav og bevare skog og natur her hjemme i Norge, sier Hendel, og med sjekken vi har mottatt i dag kan vi gjøre enda mer for naturen, klimaet og planeten vår.

– Pengene vi får fra Postkodelotteriet er ikke øremerket, så dette er trygge inntekter som til enhver tid kan brukes hvor de gir mest nytte, sier Ole Herman Kjernsby som er kommersiell leder i SOS-barnebyer. Som et resultat av koronapandemien lever nå 100 millioner flere mennesker under ekstrem fattigdom, 700 millioner totalt i verden. – Støtten fra norske loddkjøpere gjør det mulig for oss å styrke flere av disse familiene og sørge for at barna ikke mister omsorgen fra sin familie, og det er vi veldig takknemlige for, smiler Kjernsby.

wwf panda

Vil gjøre mer

Postkodelotteriet finnes i dag i Nederland, Tyskland, Storbritannia og Sverige foruten Norge. Totalt har de ulike lotteriene samlet inn mer enn 100 milliarder kroner til ideelle og humanitære organisasjoner. Bare i Sverige deler lotteriet hvert år ut over en milliard kroner til en rekke veldedige organisasjoner.

Politikerne har vedtatt en forskrift som sier at Postkodelotteriet og tilsvarende lotteri ikke kan vokse seg store. Dette begrenser lotteriets muligheter til å bidra til organisasjonene i Norge. Mens det i andre land ikke finnes noen slik grense, får Postkodelotteriet i Norge maksimalt ha 148 000 abonnenter. Det gjør at de ideelle organisasjonene kan gå glipp av store inntekter.

Administrerende direktør Anders Årbrandt i Postkodelotteriet viser til resultatene fra de europeiske søsterlotteriene, og mener forskriften står i veien for at organisasjonene skal få full uttelling også i Norge.

– Jeg håper Kulturdepartementet begynner å se hva vi kan bidra med, om vi bare får muligheten. Det er naturlig å spørre seg om det er fornuftig at en forskrift skal stå i veien for at ideelle organisasjoner skal kunne utrette enda mer. Vårt lotteri er trygt og bidrar til å styrke enerettsmodellen sier Årbrandt. Veldedighetssjef Eva Struving ser optimistisk på muligheten til en oppmyking av forskriften. – Hva om vi kunne gjøre enda mer for det viktige arbeidet organisasjoner i Norge gjør? spør Struving retorisk.

Takker loddkjøperne

Postkodelotteriets ambassadør Tom Stiansen, som også deler ut gevinster til vinnere sammen med kollega Jorun Stiansen, mener utdelingen til organisasjonene er blant årets høydepunkter i det de kaller «verdens beste jobb». På onsdag delte de to ambassadørene ut et nytt bidrag til organisasjonene, og passer på å takke lotteriets deltagere for bidraget.

– Vi møter utrolig mange fine folk når vi deler ut gevinster til vinnere, men den gjeveste utdelingen er jo når vi deler ut penger til WWF og SOS-barnebyer. Derfor takker vi alle som har lodd, for det er jo de som har gjort dette mulig, sier Tom Stiansen. Jorun Stiansen legger til: – At vi på så kort tid bikker 155 millioner kroner, turte jeg nesten ikke drømme om for noen få år siden. Vi vet hva organisasjonene utretter for mennesker og natur, og vi vet at mange av loddkjøperne våre også brenner for disse gode formålene, smiler hun.

wwf panda