Med hjerte for Ukraina

I Postkodelotteriet er vi også dypt bekymret for krigen i Ukraina og de alvorlige konsekvensene for de som bor der. Krigshandlingene fører til store sivile tap og lidelser, ødelegger grunnleggende infrastruktur og driver mennesker på flukt. Humanitære organisasjoner melder om store behov for både mat, vann, medisiner og annet livsviktig utstyr.

wwf panda

Foto: Katerina Ilievska/SOS-barnebyer

Allerede før krigen brøt ut, var SOS-barnebyer på plass i Ukraina. Landet hadde rundt 64 000 barn i fosterfamilier rundt 100 000 barn som enten er foreldreløse, forlatt av familien på grunn av fattigdom eller har ulike funksjonshemminger og som derfor bor på institusjoner.

På grunn av krigen har situasjonen blitt mye verre. Mange steder har de ansatte ved institusjonene blitt nødt til å flykte, og barna er overlatt til seg selv.

Midler fra Postkodelotteriet sikrer rask innsats

Både SOS-barnebyer og en rekke andre humanitære organisasjoner samler nå inn penger for å sikre mer hjelp og mer langsiktig hjelp til de som er rammet av krigen. Men behovet er akutt.

Heldigvis har organisasjonene tilgang til midler som gjør det mulig å sette inn tiltak raskt. Som en av Postkodelotteriets samarbeidspartnere, har SOS-barnebyer i Norge mottatt over 40 millioner kroner fra lotteriet det siste året. Disse pengene er ikke øremerket, slik at organisasjonen til enhver tid kan bruke pengene der de gjør mest nytte.

Nødhjelpsarbeidet så langt:

  • 8 050 barn og voksne har fått direkte humanitær hjelp.
  • Omsorgsløsninger eller humanitær hjelp til 791 barn og voksne på flukt i naboland.
  • Tilgang til mat og andre basisvarer til 500 internt fordrevne fosterfamilier.
  • Økonomisk støtte, samt mat og andre basisvarer til 2 000 familier med barn og fosterfamilier som ikke er evakuert/har flyktet.
  • Hjelp underveis til 300 barn som flyktet alene uten voksne – i samarbeid med partnere.
  • Hjelp underveis til 1 500 barn fra institusjoner på flukt – i samarbeid med partnere.
  • Mat og andre basisvarer, hygieniske artikler, sanitære fasiliteter og husly til 60 000 barn og voksne, i samarbeid med to lokale organisasjoner.

Kilde: SOS-barnebyer
Oppdatert 30. mars 2022