Tom og Jorun i Uganda:
Lysere tider for den utrydningstruede fjellgorillaen

wwf panda

Fjellgorillaen var nesten utryddet. Men iherdig innsats fra International Gorilla Conservation Program (IGCP) øker bestanden av ville fjellgorillaer i Rwanda, Uganda og DR Kongo. Tom og Jorun reiste nylig til Bwindi Impenetrable National Park i Uganda for å lære mer om hvordan WWFs samarbeidspartnere jobber for å bevare våre sterkt utrydningstruede slektninger.

WWF Verdens naturfond, som gjennom Postkodelotteriet mottar penger fra norske loddkjøpere, er medlem i International Gorilla Conservation Program (IGCP). Organisasjonen jobber lokalt for å bevare de sterkt utrydningstruede fjellgorillaene. Med Postkodelotteriets ambassadører på slep, banet skogvoktere fra organisasjonen seg vei gjennom jungelen i Bwindi.

wwf panda

– Den sterkeste opplevelsen jeg har hatt

Omkranset av tett jungel fikk Tom og Jorun et uforglemmelig møte en gruppe fjellgorillaer på kloss hold. Skogvokterne kommuniserte først med gorillaene for å avgjøre om de opptil 200 kilo tunge og råsterke dyrene var komfortable med det menneskelige nærværet. Heldigvis var det tilfelle, og dermed kunne Tom og Jorun observere dem på bare noen titalls meters avstand.

– Det er den sterkeste opplevelsen jeg har hatt i mitt liv. Rørende, trist og fantastisk på samme tid, forteller Jorun, etter den uforglemmelige opplevelsen i Ugandas regnskog.

wwf panda

Lysere tider for fjellgorillaene

Mennesker har lenge vært en trussel for fjellgorillaene i området, og WWF klassifiserer arten som sterkt utrydningstruet. Men takket være arbeidet til IGCP, ser det nå lysere ut for fjellgorillaene, noe de yngste gorillaene i gruppen er levende bevis på.

IGCP arbeider blant annet med å utvikle bærekraftige inntektsmuligheter for lokalbefolkningen. Formålet er at lokalbefolkningen skal kunne tjene penger på turisme, samtidig som de bidrar til å bevare fjellgorillaene. Arbeidet bærer frukt, for antallet gorillaer i området øker sakte, men sikkert.

wwf panda

– Det var utrolig lærerikt se hvordan WWF samarbeider med lokale aktører på forskjellige prosjekt, i dette tilfellet IGCP, som har jobbet med å øke bestanden av utryddingstruede fjellgorillaer i 30 år. Da de startet, var det bare rundt 360 av dem i hele verden, og nå ligger antallet mellom 1000 og 1100, forteller Tom.

wwf panda

Hvert lodd gjør en forskjell

Organisasjoner som WWF og IGCP er avhengige av økonomisk støtte for å beskytte og bevare truede arter. Gjennom Postkodelotteriet har Tom og Jorun vært med på å samle inn over 75 millioner til WWF Verdens naturfond siden 2018. De to ambassadørene er ikke i tvil om at bidraget fra Postkodelotteriets deltagere gjør en forskjell, og forteller at de er stolte av å få være med på dugnaden.

– Det var fantastisk å se hvor dedikerte menneskene som jobber i IGCP og WWF er, og hvor engasjerte de er i jobben sin, sier Jorun.

– Jeg har med egne øyne sett hva pengene er med på å bidra til, at de kommer frem, og at de gjør en stor forskjell. Det føles helt fantastisk å være en liten del av dette prosjektet. Jeg er rett og slett stolt, forteller Tom.

Fakta om fjellgorilla

Det finnes 1063 ville fjellgorillaer. Arten er kategorisert som sterk truet på den internasjonale rødlista.

Hovedtrusler er:

  • Tap av leveområder (pga avskoging, gruvedrift og oljeleting)
  • Sykdom: gorilla kan få samme infeksjoner som mennesker og mangler immunitet mot mange av dem
  • Krypskyting
  • Snarer som brukes i jakt på andre dyr
  • Krigshandlinger i de landene der fjellgorillaer lever Leveområder og utbredelse

Fjellgorillaen lever kun to steder i verden: I Virunga-fjellene på grensen mellom Den demokratiske republikken Kongo, Rwanda og Uganda, samt Bwindi Impenetrable Nasjonalpark i Uganda. Fjellgorillaene holder seg i tropeskogen.

Naturvern virker! I 2019 kom den gledelige nyheten at antall fjellgorillaer har økt fra 880 til 1063 WWF og IGCP (International Gorilla Conservation Programme) kunne ikke oppnådd disse resultatene uten lokalbefolkning: å jobbe blant annet med utvikling av gorilla-vennlig turisme der lokalsamfunn kan tjene penger samtidig som de bidrar til bevaring av fjellgorillaene.