Over 200 millioner til WWF og SOS-barnebyer siden 2018

wwf panda

WWF og SOS-barnebyer mottok i dag hver sin sjekk på over 22 millioner kroner. Siden 2018 har de to organisasjonene totalt mottatt over 200 millioner kroner fra Postkodelotteriets deltagere.

– Dette er enda et bidrag fra alle som har lodd i Postkodelotteriet, sier Tom, under overrekkelsen på Tjuvholmen i dag. Til vanlig deler han og Jorun ut gevinster til vinnere over hele Norge, men i dag er det generalsekretærene i WWF og SOS-barnebyer, Karoline Andaur og Sissel Aarak som har mottatt sjekker fra de to ambassadørene.

Over 200 millioner siden 2018

wwf panda

Selfie-feiring: Stolte ambassadører foreviger øyeblikket.

Postkodelotteriet har samlet inn penger til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer siden 2018, under forutsetningen at organisasjonene skal motta minst 50 prosent av lotteriets netto omsetning. I dag mottok organisasjonene hver sin sjekk på 22 887 116 kroner. Lotteriets deltagere har etter dagens utdeling dermed bidratt med hele 201 545 513 kroner til gode formål siden oppstarten.

Tom og jeg møter vinnere over hele Norge, som forteller at de har lodd for å støtte WWF og SOS-barnebyer. Det er en ære å få dele ut disse pengene på vegne av deltagerne i dag, sier Jorun Stiansen.

Forutsigbare inntekter i en uforutsigbar verden

Den stadig økende strømmen av midler fra Postkodelotteriet er ikke øremerket, og dermed står organisasjonene fritt til å bruke ressursene der de trengs mest i arbeidet for en bedre verden for mennesker, dyr og natur.

Kampen mot plastforsøpling i havet har lenge vært et av WWFs viktigste fokusområder. I mars vedtok FNs miljøforsamling å starte forhandlinger om en global og rettslig bindende plastavtale. Vedtaket regnes som et vendepunkt i kampen mot plastforsøpling og er noe WWF har kjempet for siden 2017.

– Plastkrisen er et av vår tids raskest voksende miljøproblemer. Hvert år havner et sted mellom ni og 14 millioner tonn med ny plast i havet, og uten tiltak er tallet ventet å nesten tredobles innen 2040. Bidraget fra Postkodelotteriet betyr mye for dette arbeidet og for at vi skal få en fremtid med mer natur, forteller generalsekretær Karoline Andaur.

wwf panda

Det seneste bidraget på nesten 23 millioner kroner til hver organisasjon.

SOS-barnebyer arbeider for at barn over hele verden skal få vokse opp med omsorgsfulle voksne rundt seg. I en tid der svært mange barn og familier i Ukraina har et akutt behov for hjelp, har organisasjonen og lokale samarbeidspartnere mobilisert for fullt i det krigsrammede landet:

– Pengene fra Postkodelotteriet betyr mye for oss i denne uforutsigbare situasjonen. De har bidratt til at vi har kunnet mobilisere raskt under den humanitære krisen i Ukraina. Flere sammenfallende kriser gjør at det over hele verden er et stort behov for våre tiltak for barn og familier som er i en svært vanskelig livssituasjon, sier Sissel Aarak, generalsekretær i SOS-barnebyer.