Vil gi Postkodelotteriet lov til å gi mer

Karoline Andaur fra WWF Verdens naturfond og Raymond Johansen fra Norsk Folkehjelp. Foto: Postkodelotteriet/Yina Chan

Vi lever i en urolig verden hvor både mennesker, dyr og natur er i fare. Nå ber over 20 av Norges største og mest respekterte organisasjoner om bedre betingelser for Postkodelotteriet, slik at lotteriet kan samle inn enda mer penger og støtte enda flere gode formål.

Organisasjonene har nå sendt et åpent brev til alle politikerne på Stortinget hvor de ber innstendig om hjelp. «Dette vil være en liten endring fra politikerne, men med enorm betydning for vårt og 20 andre organisasjoners arbeid internasjonalt», sier Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp, til Altinget.no. «Vi lever i en tid der det trengs mer enn noensinne, og jeg ser ingen grunn til å vente!»

Sammen med Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, møtte han opp på Stortinget med brevet, som nå er distribuert til alle stortingspolitikerne våre. Brevet er signert av over 20 ulike organisasjoner.

Justering av lotteritillatelsen

Da Postkodelotteriet fikk tillatelse til å starte opp i Norge i 2018, ble samlet omsetningsgrense for de fem lotteritillatelsene satt til 5 prosent av omsetningen til Norsk Tipping. Siden har Norsk Tipping økt sin omsetning, slik at omsetningsgrensen for de øvrige lotteriene nå er redusert til 3,8 prosent. I 2026 skal også antall lotteritillatelser reduseres fra fem til tre, men likevel justeres ikke omsetningsgrensen for hvert enkelt lotteri.

Derfor ber organisasjonene nå om at den opprinnelige samlede omsetningsgrensen deles på de tre nye tillatelsene. Endringen kan gjøres i en enkel forskriftsendring. I og med at den samlede grensen er uforandret, vil en slik endring ikke utfordre enerettsmodellen.

Hva skjer om lotteriet når omsetningsgrensen?

Med dagens regelverk kan hvert lotteri omsette for inntil 360 millioner kroner i året. Det høres kanskje mye ut, men for Postkodelotteriet tilsvarer dette 150 000 lodd i måneden. Lotteriet ligger nå svært nær denne grensen, og er forberedt på å måtte stenge salget i løpet av året.

Pantelotteriet har også en omsetningsgrense på 360 millioner kroner i året. Mot slutten av fjoråret nådde de denen grensen, og måtte stenge salget på panteautomater over hele landet. I år vil de trolig nå grensen enda tidligere.

Det bør ikke være så mye å vente på

Når nordmenn ønsker å delta i et trygt lotteri, samtidig som organisasjonene desperat trenger mer penger til sine livsviktige prosjekter, er det ingen grunn til å tviholde på en gammel omsetningsgrense. «En liten endring i en norsk forskrift kan bety rent vann for mange tusen mennesker, utdanning, helsehjelp, hjelp til menneskerettsforkjempere og folk på flukt, for å nevne noe,» sier Raymond Johansen. «Lista er lang. Det bør ikke være så mye å vente på.»