Spilleregler

Her kan du lese mer om vilkårene for deltagelse i Postkodelotteriet. Dette er en forkortet og forenklet gjennomgang av de viktigste punktene, men du kan også laste ned våre komplette vilkår. Pdf, 120 kB.
01 - Om Postkodelotteriet

I 2017 fikk Stiftelsen SOS-barnebyer Norge og Stiftelsen WWF Verdens Naturfond skriftlig tillatelse fra Lotteritilsynet til å starte Postkodelotteriet i Norge med Norsk Postkodelotteri som entreprenør. Det betyr at Postkodelotteriet er et lovlig lotteri i Norge på samme måte som Norsk Tipping eller Pantelotteriet.


02 - Om deg som deltar i lotteriet

For å delta i Postkodelotteriet må du være 18 år og myndig og ha en registrert adresse i Norge. I Postkodelotteriet vinner du sammen med naboene dine, og derfor må hvert enkelt lodd knyttes til en konkret adresse. Husstander som bare har en generell områdeadresse (ikke vegnavn og -nummer) kan foreløpig ikke delta i lotteriet.


03 - Ditt loddnummer og din postkode

En postkode består av fire siffer for postnummeret ditt og to bokstaver som angir en gate, vei eller et område innenfor postnummeret. Loddnummeret ditt består av postkoden samt tre siffer som er personlige for deg og gjør loddet ditt unikt. Hver deltaker kan maksimalt ha 20 lodd.

Stortinget har bestemt at lotteriet maksimalt kan omsette for 360 millioner kroner per år, noe som tilsvarer 150 000 lodd per måned. Når vi har 150 000 abonnenter, vil det ikke være mulig å tegne seg for nye lodd.

Hvert lodd koster 200 kroner per måned. Du må ikke kjøpe nytt lodd hver måned, men beholder det samme loddnummeret så lenge du deltar. Loddet fornyes automatisk i slutten av hver kalendermåned for deltagelse i neste spilleomgang. En spilleomgang kan avvike noe fra en kalendermåned.


04 - Gevinster og vinnersannsynlighet

I Postkodelotteriet kan du vinne med loddnummeret ditt, postkoden din og med postnummeret ditt. En postnummergevinst deles på alle lodd i det vinnende postnummeret, og en postkodegevinst deles på alle lodd i den vinnende postkoden. Det kan også finnes gevinster som går til et enkelt lodd, samt gevinster som er en kombinasjon av disse. Vi utarbeider en ny gevinstplan hvert år.

Din vinnersjanse er ikke bare avhengig av totalt antall lodd i hver trekning, men også av antall lodd i postkoden din og antall lodd i postnummeret ditt. Sannsynligheten for å vinne en andel av månedsgevinsten i en gjennomsnittlig postkode, er ca. 1:42 300. Om du deltar i alle 12 trekningene i 2022, er vinnersannsynligheten ca. 1:3 500. Du kan lese mer om vinnersannsynlighet her.


05 - Spesielt om Kjempegevinsten

Kjempegevinsten fordeles med halvparten av potten til alle lodd i en postkode og resten av potten til alle lodd i hele postnummeret. Hvor mye du vinner, er avhengig av hvor mange lodd du har, hvor mange lodd det finnes i postkoden og postnummeret samt hvor mange Kjempepoeng du har.

Hver måned du deltar i Postkodelotteriet, får du 10 Kjempepoeng for hvert lodd. Jo flere Kjempepoeng dine lodd har, desto større blir din andel av Kjempegevinsten om du vinner. Poengsaldoen nullstilles ved hvert årsskifte.

Lotteriforskriften fastsetter maksimal gevinst per lodd til 2 millioner kroner per spilleomgang. Dersom alle lodd i en postkode har oppnådd maksimalt gevinstbeløp, vil det overskytende beløpet overføres til gevinstpotten for postnummeret. Dersom alle lodd i postnummeret også oppnår maksimalt gevinstbeløp, vil det gjennomføres en ny trekning med det gjenstående beløpet som gevinst, slik at den totale utlovede gevinstpotten alltid blir utbetalt.


06 - Betaling

Innsatsen på 200 kroner per lodd per måned må være innbetalt før trekning. Dersom betalingen ikke er mottatt av oss innen forfallsdagen – uansett årsak – vil loddet ikke delta i trekningen. Postkodelotteriet er et abonnementslotteri, og betaling skjer gjennom en fast betalingsavtale som for eksempel AvtaleGiro, Vipps eller kortbetaling.


07 - Utbetaling av gevinst

Pengepremier utbetales til vinnerne innen 4 uker etter offentliggjøring av gevinsten. Alle gevinster publiseres på våre nettsider, men Postkodelotteriet overvåker trekningene og sørger for at alle gevinster blir utbetalt. Deltageren er selv ansvarlig for å oppgi ønsket utbetalingskonto. Om du ikke har oppgitt en utbetalingskonto, kan gevinster (som er mindre enn 10 000 kroner) bli utbetalt til bankkortet du betaler dine lodd med eller som utbetalingsanvisning.

Andre gevinster enn pengepremier sendes til vinneren i posten eller på annen hensiktsmessig måte. Deltaker er selv ansvarlig for å ta mot gevinsten, for eksempel ved å benytte hentelapp fra Posten innen tidsfristen angitt på hentelappen.

En pengepremie eller annen gevinst som ikke er avhentet eller innløst innen 12 måneder fra trekningen, tilfaller lotteriet.


08 - Avslutning av abonnement

Du kan når som helst avslutte abonnementet ved å gi beskjed til kundeservice på telefon 955 10 000 eller på e-post til kundeservice@postkodelotteriet.no. Du kan også endre abonnementet ditt på Mine sider. Oppsigelsen må være oss i hende innen dato for fornyelse. Tilbakebetaling av innbetalt innsats finner ikke sted.


09 - Personvernerklæring

Postkodelotteriet har også utarbeidet en egen personvernerklæring som forteller mer om hva slags opplysninger vi samler inn om våre deltakere, hvordan opplysningene brukes, hvem vi deler opplysninger med og hvilke rettigheter du har.


10 - Ansvarsbegrensning

Postkodelotteriets erstatningsansvar er som hovedregel begrenset til deltakerens innsats i den enkelte trekning, og ellers begrenset oppad til 10 000 kroner per deltaker. Lotteriet er ikke ansvarlig for indirekte tap. Vilkårene Pdf, 121 kB. inneholder også bestemmelser om ansvarsfritak ved force majeure.
Ønsker du å sende oss en klage, kan den sendes til Postkodelotteriet, Postboks 6784 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Om klagen handler om en gevinst, skal den være oss i hende senest tre måneder etter offentliggjøring av trekningsresultatet. Du kan også henvende deg til Lotteritilsynet som har tilsynsansvar med Postkodelotteriet eller søke bistand fra Forbrukerrådet. Dersom en tvist ikke lar seg løse gjennom disse kanalene, kan partene bringe den inn for de alminnelige domstoler.


Dette er en forkortet og forenklet gjennomgang av våre spilleregler og våre retningslinjer for personvern. Ved motstrid er det alltid de komplette vilkårene som gjelder. Du kan laste ned de komplette versjonene her:

Generelle vilkår for deltakelse i Postkodelotteriet Pdf, 120 kB.
Personvernerklæring for Postkodelotteriet

Filene er i pdf-format og kan åpnes i de fleste nettlesere. Om du ikke kan lese dokumentene, kan det være nødvendig å laste ned gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader.

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer. Lukk.