Reisegavekort til 8 vinnere i Moss

10. mai 2019 – 1526PZ Moss – Reisegevinst 10.000 kroner – 1.250 kroner per lodd

Denne ukens reisegevinst ble trukket ut i postkode 1526PZ Moss, der åtte heldig vinner mottar et reisegavekort på 1.250 kroner hver. De heldige vinnerne vil snart motta et hyggelig brev i posten.

Postkodelotteriet deler ut premier hver uke, der reisegevinsten deles på alle lodd i en postkode. I tillegg trekkes det ut både ukesvinnere og månedsvinnere av postkodegevinsten og postnummergevinsten.

I Postkodelotteriet går totalt 50 prosent av omsetningen tilbake til spillerne i form av premier. Men det er ikke bare de som vinner som kan juble: Minst 50 prosent av omsetningen etter at premier er utbetalt går til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond. Begge organisasjonene er svært glade for den gode starten i Norge, og håper nordmenn fortsetter å kjøpe lodd. «Dette er kjærkomne midler for SOS-barnebyer for å sikre enda flere barn god omsorg og utvikling», sier generalsekretær i SOS-barnebyer Bente Lier. Å gi til samfunnet har alltid vært viktig for Postkodelotteriet i alle land vi opererer, noe som har ført til at vi er den tredje største humanitære giveren i verden. Totalt har Postkodelotteriet delt ut nærmere 90 milliarder kroner til gode formål.

Vil du også ha sjansen til å vinne?