Seks i Greaker deler en kvart million

16. november 2019 – 1718 XQ Greaker – 250 000 kroner – 41 667 kroner per lodd

November fortsetter å levere! I dag er det seks heldige vinnere i postkode 1718 XQ Greaker som kan glede seg over å ha vunnet postkodegevinsten på til sammen 250 000 kroner.

Vi gratulerer alle vinnere!

Viktige inntekter for WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Når du er med i Postkodelotteriet, har du ikke bare muligheten til å vinne. Du bidrar også til å gjøre verden til et litt bedre sted. Minst 50 prosent av omsetningen etter at premier er trukket fra går nemlig til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Med midlene fra Postkodelotteriet jobber SOS-barnebyer med å trygge barn og lokalsamfunnene der de bor, mens WWF Verdens naturfond arbeider med å fjerne plast i havet, bekjempe klimaendringer og å redde utrydningstruede fjellgorillaer og deres leveområder. – Pilene peker feil vei for både dyr, natur og økosystemer, sier generalsekretær i WWF Bård Vegar Solhjell.

Postkodelotteriet er verdens tredje største private humanitære giver, og har siden starten i 1989 delt ut nærmere 90 milliarder kroner til gode formål over hele verden.

Vil du også ha sjansen til å vinne?