100 000 kroner til Oslo

6. januar 2020 – 0565 BI Oslo – 100 000 kroner

Endelig mandag! I dag havner 100 000 kroner i en heldig postkode i hovedstaden! Dagens postkodegevinst fordeles på 16 vinnerlodd i 0565 BI Oslo. Gratulerer!

Minst 50 prosent til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Det er ikke bare de som vinner som jubler over at Postkodelotteriet har etablert seg i Norge. Mens halvparten av omsetningen går tilbake til spillerne som premier, går minst 50 prosent etter at premier er trukket fra til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. Inntektene fra Postkodelotteriet hjelper de to organisasjonene i deres viktige arbeid med å trygge barn og redde naturen.

Vil du også ha sjansen til å vinne?