Ukens postnummergevinst lander i Nes på Hedmarken

20. mars 2020 – 2350 Nes på Hedmarken – 100 000 kroner – 2 500 kroner per lodd

I dag går ukens postnummer til postnummer 2350 Nes på Hedmarken. Premiepotten på til sammen 100 000 kroner fordeles på 40 solgte lodd i postnummeret. Dermed kan vi gratulerer de heldige vinnerne med en premie på 2 500 kroner hver. Ett av Postkodelotteriets medlemmer i postnummeret har to lodd, og får dermed dobbel premie. Vi gratulerer alle i 2350 Nes på Hedmarken!

Vi deler ut premier over hele landet

Postkodelotteriet deler ut premier hver eneste uke, og vi har vinnere over hele landet. Det eneste du må gjøre for å være med i trekningen er å ha lodd.

Vanligvis er det Postkodelotteriets to ambassadører Jorun Stiansen og Tom Stiansen som reiser rundt og deler ut premier til glade vinnere rundtomkring i landet. Nå følger vi selvsagt myndighetenes råd og reiser ingen steder. Men det betyr ikke at vi ikke har vinnere! Postkodelotteriet fortsetter å dele ut premier hver eneste uke, og premien får vinnerne selv om den ikke overrekkes med smil og blomster fra våre to ambassadører.

Viktige inntekter til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Postkodelotteriet startet opp i Norge høsten 2018, og har konsesjon fra Lotteritilsynet sammen med WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. De to organisasjonene får minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter at premier er trukket fra. De er viktige inntekter som brukes på å bedre vilkårene for barn, dyr og miljøet. Totalt har WWF Norge og SOS-barnebyer hittil mottatt over 20 millioner kroner fra Postkodelotteriets medlemmer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?