Dagens postkode er 3681 UJ Notodden

21. mai 2020 – 3681 UJ Notodden – 100 000 kroner

Vi fortsetter å dele ut premier hver eneste dag nå i mai, og dagens postkodegevinst går til postkode 3681 UJ Notodden. Premiepotten på 100 000 kroner går til én heldig vinner i postkoden.

Over 20 millioner til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Siden høsten 2018 har Postkodelotteriet delt ut overskudd fra lotteriet tre ganger til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. Totalt har nå organisasjonene mottatt over 20 millioner kroner.

Postkodelotteriet er den nest største private humanitære giveren i verden. Siden vi startet opp i Nederland i 1989, har vi delt ut over 100 milliarder kroner til humanitære prosjekter og organisasjoner i hele verden. Postkodelotteriet i Norge har konsesjon fra Lotteritilsynet sammen med WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?