10 000 kroner til hvert lodd i postkode 3570 ST Ål

3. juli 2020 – 3570 ST Ål – 10 000 kroner per lodd

I Postkodelotteriet er det vinnere hver eneste dag! Dagens postkodegevinst lander i postkode 3570 ST Ål i Hallingdal, der hvert lodd i postkoden vinner 10 000 kroner hver.

Du støtter WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

For hvert eneste lodd du kjøper bidrar du til at verden blir et litt bedre sted. Minst 50 prosent av omsetningen i Postkodelotteriet Norge etter at premier er trukket fra går nemlig til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?