10 000 kroner til hvert lodd i postkode 3626 AL Rollag

13. juli 2020 – 3626 AL Rollag – 10 000 kroner per lodd

Dagens postkode er postkode 3626 AL Rollag i Numedal. Hvert lodd i postkoden vinner 10 000 kroner hver. En av vinnerne denne gangen er ekstra heldig – med to lodd vinner vedkommende dobbelt opp!

Du støtter WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Med hvert lodd du kjøper i Postkodelotteriet bidrar du til at verden blir et litt bedre sted.

Minst 50 prosent av Postkodelotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går nemlig til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?