Alle med lodd i postkode 2040 IX Kløfta vinner 10 000 kroner

18. august 2020 – 2040 IX Kløfta – 10 000 kroner per lodd

I Ullensaker ligger dagens postkode, der alle med lodd vinner 10 000 kroner hver. Postkoden er 2040 IX Kløfta. Vi gratulerer!

Du støtter WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Når du deltar i Postkodelotteriet er loddet ditt et viktig bidrag til at verden blir et litt bedre sted. Minst 50 prosent av lotteriets netto omsetning går til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. De to organisasjonene jobber for en bedre verden for barn, natur og miljø. På den måten er loddet ditt på mange måter alltid et vinnerlodd.

Vil du også ha sjansen til å vinne?