10 000 kroner til hvert lodd i postkode 5590 NV Etne

1. september 2020 – 5590 NV Etne – 10 000 kroner per lodd

Ny måned, nye muligheter! I dag vinner postkode 5590 NV Etne. Alle med lodd i postkoden vinner 10 000 kroner.

I Postkodelotteriet deler vi ut penger hver eneste dag. Og i tillegg til å være med på sjansen om å vinne, bidrar du samtidig til en god sak. Minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. Nylig mottok de to organisasjonene enda en sjekk fra Postkodelotteriet! Siden oppstarten i 2018 har WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer mottatt nærmere 42 millioner kroner. Dette er viktige inntekter for å sikre natur, miljø og barn en god oppvekst.

Vil du også ha sjansen til å vinne?