Vi skal vest med ukens postkodegevinst

20. september – 5392 YJ Storebø – 250 000 kroner

Denne uken er ukens postkodegevinst postkode 5392 YJ Storebø i Austevoll. Premiepotten på 250 000 kroner går til én heldig vinner, som er den eneste med lodd i postkoden. I tillegg deler alle med riktig postnummer 100 000 kroner.

Nye millioner til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Over hele verden bor det barn som ikke har den oppveksten de fortjener. Når du har lodd i Postkodelotteriet bidrar du til å sikre gode oppvekstsvilkår for barn som er alene. Minst halvparten av Postkodelotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går nemlig til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. Nylig delte Postkodelotteriets ambassadører Tom Stiansen og Jorun Stiansen ut nye millionertil de to organisasjonene. – Vi har brukt pengene til de barna som er alene, for å sikre at de har noen som bryr seg om dem og sørger for at de har et godt liv, forteller konstituert generalsekretær i SOS-barnebyer Sissel Aarak.

Vil du også ha sjansen til å vinne?