Dagens postkode ligger i hovedstaden

12. oktober 2020 – 0254 BE Oslo – 10 000 kroner per lodd

Dagens postkode ligger midt i hovedstaden – i postkode 0254 BE Oslo vinner hvert lodd 10 000 kroner hver!

WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer er alltid vinnere

Når du har lodd i Postkodelotteriet støtter du SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfonds viktige arbeid for å gi barn god omsorg og en fremtid der vi mennesker tar vare på og lever i harmoni med naturen. Minst 50 prosent av omsetningen i Postkodelotteriet etter at premier er trukket fra går til de to organisasjonene.

Vil du også ha sjansen til å vinne?