Årets første ukesgevinst til Holter

3. januar 2021 - 2034 MR Holter - 250 000 kroner - 83 334 kroner per lodd

Årets første ukespostkodegevinst på til sammen 250 000 kroner lander i postkode 2034 MR Holter. Premien fordeles på tre lodd og to vinnere i postkoden.

Vil du også ha sjansen til å vinne?