10.000 til hvert lodd i 7018 GA Trondheim

12. januar 2021 - 7018 GA Trondheim - 10 000 kroner per lodd

Dagens postkode ligger i Trondheim! Alle lodd i postkode 7018 GA Trondheim vinner 10 000 kroner.

Gevinster og veldedige formål

Postkodelotteriet startet opp i Norge høsten 2018 med formål om å samle inn penger til veldedige formål. Samtidig som du har muligheten til å vinne, bidrar hvert eneste lodd du kjøper mde viktige inntekter til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?