To vinnere fra Tjøme

14. januar 2021 - 3145 GU Tjøme - 10 000 kroner per lodd

Dagens postkode er 3145 GU Tjøme. Det er to heldige vinnere i postkoden. Hvert lodd gir en gevinst på 10 000 kroner. En av vinnerne har to lodd, og vinner dermed 20 000 kroner. Vi gratulerer med en hyggelig overraskelse!

Premier og gode formål

Postkodelotteriet startet opp i Norge høsten 2018 med formålet om å samle inn penger til gode formål. Samtidig som du kan vinne premier, er du nemlig med på å støtte WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. Etter at premier er trukket fra går minst 50 prosent av lotteriets omsetning til de to organisasjonene.

Vil du også ha sjansen til å vinne?