10.000 til hvert lodd i 2345 CR Ådalsbruk

24. mars 2021 - 2345 CR Ådalsbruk - 10 000 kroner per lodd

Dagens postkode er postkode 2345 CR Ådalsbruk. Premien er 10 000 kroner per lodd, og alle med lodd i postkoden vinner!

Postkodelotteriet deler ut premier på både små og store steder. Ådalsbruk er et lite tettsted i Løten kommune i Innlandet fylke. Vi gratulerer med postkodegevinsten!

Vil du også ha sjansen til å vinne?