Dagens postkode ligger i Bø i Telemark

27. juli 2021 - 3803 QJ Bø i Telemark - 10 000 kroner per lodd

I dag er det postkode 3803 QJ Bø i Telemark som er den heldige vinneren av dagens postkodegevinst og 10 000 kroner per lodd! Det er to naboer i postkoden som vinner 10 000 kroner hver i dag. Gratulerer!

Flere som kan juble

Det er ikke bare de som vinner som kan juble over at Postkodelotteriet finnes. Minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går nemlig til gode formål. Snart skal vi dele ut enda flere millioner til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer! Hvert lodd du kjøper er viktig støtte til de to organisasjonene.

Vil du også ha sjansen til å vinne?