Mossinger vinner ukesgevinsten!

18. september 2022 - 1596 Moss - 350 000 kroner

1596 JN Moss - 250 000 kroner - 22 728 kroner per lodd

1596 Moss - 100 000 kroner - 3 449 kroner per lodd

Ukesvinnerne i 1596 Moss kunne feire fine beløp, da Tom kom til kråkebyen for å dele ut ukesgevinsten. Det er 11 lodd i postkoden 1596 JN Moss og 29 lodd i postnummeret. Dermed kan de heldige naboene vente seg fine beløp inn på konto.

Vil du også ha sjansen til å vinne?