Ukens postnummer ligger i Trøndelag

25. september 2022 - 7224 Melhus - 350 000 kroner

7224 NY Melhus - 250 000 kroner - 250 000 kroner per lodd

7224 Melhus - 100 000 kroner - 1 064 kroner per lodd

Ukens postnummer er 7224 Melhus i Trøndelag. Det er ett lodd i postkode 7224 NY Melhus som vinner 250 000 kroner, og 100 000 kroner fordeles på 94 lodd i hele postnummeret. Gratulerer til vinnerne!

Vil du også ha sjansen til å vinne?