20 000 kroner til postkode 1412 JO Sofiemyr

14. november 2022 - 1412 JO Sofiemyr - alle lodd deler 20 000 kroner

Dagens postkodegevinst på til sammen 20 000 kroner går til 1412 JO Sofiemyr. Det er 2 lodd i postkoden som vinner gevinsten sammen.

Vil du også ha sjansen til å vinne?