Seks vinnere i postkode 9022 QQ Krokelvdalen

22. oktober 2023 - 9022 QQ Krokelvdalen

250 000 kroner - 27 778 kroner per lodd

Søndagsgevinsten denne uken går til 9022 QQ Krokelvdalen. Det er seks vinnere og til sammen 9 vinnerlodd som deler gevinstpotten på 250 000 kroner. Hvert lodd gir en gevinst på 27 778 kroner, og tre i postkoden som har to lodd vinner dermed 55 556 kroner.

Vi gratulerer til alle vinnerne!

Takk for at du støtter WWF og SOS-barnebyer
I Postkodelotteriet har du sjansen til å vinne flotte gevinster sammen med naboene dine samtidig som dere støtter WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. To ganger i året besøker vi de to organisasjonene med en sjekk fra Postkodelotteriet. Takk for at du er med og gjør en forskjell!

Vil du også ha sjansen til å vinne?