Hvor mye går til veldedighet?

Etter at samtlige gevinster er utbetalt til vinnerne, går minst 50 prosent til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.