Kjempegevinsten

Slik kan du vinne Kjempegevinsten på hele 10 millioner kroner sammen med naboene dine:

Tre ganger i året kan du være med og vinne en ekstra stor gevinst. Alle som kjøper lodd i mars, september eller desember, er nemlig med i trekningen av Kjempegevinsten på hele 10 millioner kroner.

Hvor mye kan du vinne?

Hvor mye du vinner, er blant annet avhengig av:

  • Om du bor i postkoden eller i postnummeret som er trukket ut.
  • Hvor mange lodd du har.
  • Hvor mange lodd det finnes i din postkode og ditt postnummer.
  • Hvor mange Kjempepoeng du har.

Kjempepoeng

  • Hver måned du deltar i Postkodelotteriet, får du 10 Kjempepoeng per lodd.
  • Jo flere Kjempepoeng du har, jo større blir din andel av Kjempegevinsten.
  • Poengene nullstilles ved hvert årsskifte, og så starter du på ny opptjening.
  • På Mine sider kan du se hvor mange Kjempepoeng du har opptjent.

Fordeling av potten

  • Halvparten av gevinsten deles på alle lodd i én postkode. Resten av potten fordeles på alle lodd i hele postnummeret.
  • Hvert lodd kan vinne inntil 2 millioner kroner. Om postkodegevinsten overstiger 2 millioner per lodd, vil det overskytende overføres til postnummeret som beskrevet i spillereglene.

Vil du også ha sjansen til å vinne?

Eksempel på hvordan Kjempepoeng fungerer:

Se for deg at postkode 1234 AB vinner Kjempegevinsten i desember. Da er det slik at halvparten av Kjempegevinsten fordeles på alle lodd i postkoden, mens resten deles på alle lodd i hele postnummeret. Postkodevinnerne skal dermed fordele 5 000 000 kroner basert på antall lodd og antall Kjempepoeng. Om det er 5 lodd i postkoden, blir fordelingen slik:

 


Deretter vil resten av Kjempegevinsten fordeles på alle lodd i hele postnummeret på tilsvarende måte. Og siden postkoden er en del av postnummeret, vil de fem heldige postkodevinnerne også vinne en andel av postnummergevinsten.