Aktsomhetsvurdering

 

Den nye Åpenhetsloven skal fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet, skal større virksomheter gjennomføre kontinuerlige aktsomhetsvurderinger hvor faktiske og potensielle negative konsekvenser av virksomheten kartlegges.

Norsk Postkodelotteri AS er blant virksomhetene som har gjennomført en slik aktsomhetsvurdering. Ifølge Åpenhetsloven skal allmennheten ha rett til informasjon om virksomhetens kartlegging. Vi har valgt å publisere vår aktsomhetsvurdering i sin helhet. Dokumentet er utarbeidet på engelsk og kan lastes ned via lenken nedenfor.

Aktsomhetsvurdering (Due diligence assessment Pdf, 645 kB.) for Norsk Postkodelotteri.

I tillegg har vi utarbeidet etiske retningslinjer for leverandører (Code of conduct for suppliers Pdf, 363 kB.) som alle våre leverandører må følge.