Ditt lodd er på mange måter alltid et vinnerlodd!

Når du kjøper lodd hos Postkodelotteriet, bidrar du til å gjøre verden til et litt bedre sted.
Minst 50% av nettoinntekten, etter at gevinster har blitt utdelt, går til veldedige organisasjoner.
I Norge støtter vi SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond.

Disse står bak lotteriet:

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer jobber for at flere barn skal få vokse opp i en familie, og aller helst sin egen – med nærhet, omsorg og beskyttelse fra trygge voksne. Det er bra for barna, og bra for samfunnet.

SOS-barnebyer støtter familien som er i en kritisk vanskelig livssituasjon, der det er fare for at barna ellers blir alene. I tillegg har vi gode fosterhjemsløsninger for barn som allerede er alene, eller hvor familien selv ikke med støtte kan ta seg av dem. Samtidig jobber vi politisk for å bedre barns oppvekstvilkår og styrke lokalsamfunnets evne til å ta vare på familiene og barna.

Les mer om Postkodelotteriets støtte til SOS-barnebyer.

WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond er en global miljøorganisasjon som kjemper mot vår tids største utfordringer over hele verden: Natur- og klimakrisen. Vår visjon er en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF jobber for å bremse klimaendringene, stanse tapet av arter og natur samt å beskytte ressursene som vi alle er så avhengige av. Dette krever at vi driver et aktivt miljøarbeid i felt, men også bak skrivebord, i samarbeid med andre aktører, i politikkens korridorer og ved internasjonale forhandlingsbord.

Les mer om Postkodelotteriets støtte til WWF Verdens naturfond.

Vil du også ha sjansen til å vinne?

Støtten fra Postkodelotteriet betyr stadig mer for WWF og SOS-barnebyer

To ganger i året mottar SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond penger fra Postkodelotteriet. Disse midlene er ikke øremerket, noe som betyr at organisasjonene alltid kan bruke pengene der de gjør mest nytte. I en stadig mer urolig verden, blir dette viktigere og viktigere. Heldigvis vokser også lotteriet, slik at utbetalingene blir større og større!

– Se på den sjekken!

De fleste av oss må ha litt flaks for å få besøk av Postkodelotteriets Tom og Jorun Stiansen. For SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond, har det blitt et av årets faste høydepunkt. Hvert år mottar de nemlig en andel av lotteriets omsetning. "Selv om jeg har fått Tom og Jorun på besøk flere ganger allerede, blir jeg fortsatt både overrasket og overveldet når jeg ser beløpet på sjekken," sier Karoline Andaur i WWF.

Rekordutbetaling: Mer enn 100 millioner til WWF og SOS-barnebyer

Formålet til Postkodelotteriet er å skaffe penger til gode formål. Nå er tallene for 2022 klare, og resultatet innebærer en rekordutbetaling til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Opplev spektakulær natur på Rådhusplassen

I hele september kan du oppleve et fantastisk artsmangfold på Rådhusplassen i Oslo. WWF Verdens naturfond stiller nemlig ut flotte bilder av en rekke arter fra hele verden. Utstillingen er en påminnelse til alle forbipasserende i den urbane jungelen om at jorda vår er full av fantastisk natur, som vi må ta vare på.

Over 200 millioner til WWF og SOS-barnebyer siden 2018

WWF og SOS-barnebyer mottok i dag hver sin sjekk på over 22 millioner kroner. Siden 2018 har de to organisasjonene totalt mottatt over 200 millioner kroner fra Postkodelotteriets deltagere.

Tom og Jorun i Uganda: Lysere tider for den utrydningstruede fjellgorillaen

Fjellgorillaen var nesten utryddet. Men iherdig innsats fra International Gorilla Conservation Program (IGCP) øker bestanden av ville fjellgorillaer i Rwanda, Uganda og DR Kongo. Tom og Jorun reiste nylig til Bwindi Impenetrable National Park i Uganda for å lære mer om hvordan WWFs samarbeidspartnere jobber for å bevare våre sterkt utrydningstruede slektninger.