Ditt lodd er på mange måter alltid et vinnerlodd!

Når du kjøper lodd hos Postkodelotteriet, bidrar du til å gjøre verden til et litt bedre sted.
Minst 50% av nettoinntekten, etter at gevinster har blitt utdelt, går til veldedige organisasjoner.
I Norge støtter vi SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond.

Disse står bak lotteriet:

SOS-barnebyer

SOS-barnebyer er en av verdens største humanitære organisasjoner for barn, og samarbeider med, støtter og påvirker lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter slik at barn får sin rett til god omsorg oppfylt. Vi sørger for at barna kan gå i skole og får et hjem og en familie.

I dag finnes det ca 550 barnebyer rundt om kring i verden, fordelt på 134 land. SOS-barnebyer driver også skoler, sosiale sentre, yrkesskoler, ungdomshjem og medisinsklinikker. SOS-barnebyer arbeider i henhold til FNs barnekonvensjon.

www.sos-barnebyer.no

WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond kjemper for natur og miljø over hele verden. Vårt mål er å beskytte naturmangfoldet og fremme en bærekraftig bruk av verdens naturressurser. WWF legger også stor vekt på å finne løsninger på en av våre største utfordringer - klimaendringene.

Vår visjon er en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger. Det krever at vi er i felt, på lobbymøter, i klimaforhandlinger, på TV - og der beslutningene blir tatt.

www.wwf.no

Postkodelotteriet deler ut de første midlene siden oppstarten i høst:

Millioner til SOS Barnebyer og WWF

Postkodelotteriet ble først lansert i fjor høst, og siden den gang har Jorun Stiansen reist rundt med blomsterbuketter og gullsjekker til alle de heldige vinnerne. Det har vært mange glade folk rundt omkring i landet, med vinnere fra Alta i nord til Kristiansand i Sør, Bergen i vest og Fredrikstad i øst. Nå er det klart for den første utbetalingen til de veldedige organisasjonene.

Torsdag var Postkodelotteriet på plass hos både SOS Barnebyer og WWF. Der møtte de generalsekretærene i de to organisasjonene som innehar konsesjonen til å drive lotteriet i Norge. Med seg hadde Jorun Stiansen i Postkodelotteriet med seg en sjekk til hver av organisasjonene på hele 1.980.219 kroner.

Jubel hos organisasjonene

Både hos SOS Barnebyer og WWF ble det stor jubel da de åpnet gullkonvoluttene og summen stod mot dem. Hos SOS Barnebyer var det generalsekretær Bente Lier som tok i mot pengene.

– Alle barn trenger trygge voksne som kan ta vare på dem, dette bidrar støtten fra Postkodelotteriet til. Omsorg er avgjørende for hvert enkelt barn, og nødvendig for utviklingen av samfunnet de blir en del av som voksne. Med støtten fra Postkodelotteriet kan SOS-barnebyer nå flere barn, og bidra til utvikling i barnas lokalsamfunn, sier en fornøyd Lier.

Hos WWF peker de på WWFs Living Planet Report som viser at verdens dyrebestander er redusert med gjennomsnittlig 60 prosent siden 1970.

– Pilene peker feil vei for både dyr, natur og økosystemer. Når naturen ødelegges, kan konsekvensene bli store – ikke bare for verdens ville dyr, men også for oss mennesker. Naturen skaffer oss vann, mat, stabilt klima og en lang rekke ulike råvarer, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF, og fortsetter.

– Derfor kjemper WWF, godt hjulpet av de frie midlene fra Postkodelotteriet, på mange plan: Fra å fjerne plast i havet og bekjempe klimaendringer, til å redde utrydningstruede fjellgorillaer og deres leveområder, avslutter Bård Vegar Solhjell.

Enda større gevinster i 2019

I både Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige er Postkodelotteriet en enorm suksess og setter ofte tettsteder og gater på hodet med store arrangementer og besøk av kjendiser. I Norge er det Jorun Stiansen som reiser landet rundt og deler ut store sjekker i gullkonvolutter.

I 2018 har premiene i Norge variert fra 10.000 kroner i reisegevinst til hele to millioner kroner i Kjempegevinsten. I 2019 øker størrelsen på premiene betraktelig og totalt skal det deles ut over 83 millioner kroner, mot 8,33 millioner i 2018. Dette ser Jorun Stiansen frem til.

– Jeg har vært så heldig som har fått mulighet til å overrekke så mange hyggelige beskjeder til så mange heldige vinnere. At vi nå skal gjøre dette i enda større skala blir ordentlig kult, sier Stiansen.

Verdens tredje største

Å gi til samfunnet har alltid vært viktig for Postkodelotteriet i alle land de opererer, noe som har ført til at de er den tredje største private humanitære giveren i verden.

– Totalt har de som har kjøpt lodd i lotteriene våre delt ut nærmere 90 milliarder kroner til humanitære prosjekter og organisasjoner i hele verden. Vi er veldig stolt over alt det flotte vi kan utrede med disse midlene, det er nettopp derfor Postkodelotteriet først ble startet, forteller Roger Magnergård i Postkodelotteriet.

I Sverige har de nytt godt av folkefesten. Siden 2005 har lotteriet alene bidratt med over 9,4 milliarder kroner til ulike formål. I 2017 delte Postkodelotteriet alene ut 1,1 milliard svenske kroner til en 55 ulike organisasjoner.

Kun få som har fått konsesjon

I Norge er det lotteritilsynet som gir konsesjon til å drive lotteri. Dette fikk SOS Barnebyer og WWF sammen med Postkodelotteriet i 2017, som en av totalt tre. Lotteritilsynet har gitt Postkodelotteriet konsesjon til å selge til sammen 125.000 abonnementer i lotteriet.

WWF og SOS Barnebyer er garantert minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter premier.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Roger Magnergård, kommunikasjonssjef for Postkodelotteriet i Norge
Tlf: (+46) 70 232 40 80
E-post: roger.magnergard@postkodelotteriet.no

Kundeservice 955 10 000 
Vi har åpent alle hverdager kl. 08.00‑17.00
Hjelpelinjen
NMI
lotter og stiftelsestilsynet
Lotter og stiftelsestilsynet
18+

Innehaver lotterikonsesjon: SOS‑barnebyer og WWF Verdens naturfond

Operatør: Novamedia Norsk Postkodelotteri A/S

Org nr: 893 757 422

kundeservice@postkodelotteriet.no

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer. Lukk.