– Se på den sjekken!

De fleste av oss må ha litt flaks for å få besøk av Postkodelotteriets Tom og Jorun Stiansen. For SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond, har det blitt et av årets faste høydepunkt. Hvert år mottar de nemlig en andel av lotteriets omsetning. "Selv om jeg har fått Tom og Jorun på besøk flere ganger allerede, blir jeg fortsatt både overrasket og overveldet når jeg ser beløpet på sjekken," sier Karoline Andaur i WWF.

Sigurd Skjefstad fra SOS-barnebyer og Karoline Andaur fra WWF jubler for sjekken fra Postkodelotteriet!

Sigurd Skjefstad fra SOS-barnebyer og Karoline Andaur fra WWF jubler for sjekken fra Postkodelotteriet!

Siden Postkodelotteriet kom til Norge i 2018, har WWF og SOS-barnebyer mottatt en andel av lotteriets omsetning to ganger i året. Og når Postkodelotteriet vokser, øker også utbetalingene til gode formål.

Rekordstore summer

"Den aller første utbetalingen var på 3,9 millioner kroner og den siste utbetalingen var på ufattelige 54,3 millioner," forteller SOS-barnebyers Sigurd Skjefstad. "Om vi summerer alle sjekkene, har vi mottatt godt over 300 millioner kroner til sammen siden starten!"

Tom Stiansen og Jorun Stinansen er også svært fornøyde. "Det er utrolig gøy å se at beløpene vokser år for år, og det er også gøy at vi greier å overraske Karoline og Sigurd igjen og igjen," ler Jorun. Hun forteller at dette er tiende gang hun er med på å overrekke en slik sjekk til WWF og SOS-barnebyer.

Takker alle som kjøper lodd

Pengene fra Postkodelotteriet er ikke øremerket, og dermed står SOS-barnebyer og WWF fritt til å bruke pengene der de til enhver tid trengs mest. "Dette betyr utrolig mye for oss," sier Sigurd, "og spesielt i en urolig verden som den vi lever i nå!"

"Vi står midt i både en miljøkrise og en naturkrise," legger Karoline til, "og pengene fra Postkodelotteriet gjør det mulig for oss å gjennomføre flere prosjekter som vi ellers ikke kunne prioritert."

Det er alle loddkjøperne som gjør dette mulig. "Hver gang noen deltar i lotteriet, bidrar de samtidig til å støtte WWF og SOS-barnebyer," forklarer Jorun. "Så tusen hjertelig takk til alle som kjøper lodd," sier de fire i kor.

Siden Postkodelotteriet kom til Norge i 2018, har SOS-barnebyer og WWF sammen mottatt over 300 millioner kroner – takket være alle som kjøper lodd!

Siden Postkodelotteriet kom til Norge i 2018, har SOS-barnebyer og WWF sammen mottatt over 300 millioner kroner – takket være alle som kjøper lodd!

300 millioner kroner

  • To ganger i året mottar SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond hver sin sjekk fra Postkodelotteriet. I august fikk de to organisasjonene 27 168 849 kroner hver.
  • Utbetallingen skal minst utgjøre 50 prosent av lotteriets netto omsetning for første halvår 2023.
  • Siden lotteriet kom til Norge i 2018, har WWF og SOS-barnebyer samlet mottatt 313 519 402 kroner.
  • Postkodelotteriet finnes i dag i Nederland, Sverige, Storbritannia og Tyskland i tillegg til Norge. De fem lotteriene har til sammen gitt bort mer enn 100 milliarder kroner til ideelle organisasjoner, og er med det en av verdens største private givere til gode formål.