Personvernerklæring

Norsk Postkodelotteri AS ("Postkodelotteriet") tar ditt personvern på alvor. Vi er behandlingsansvarlig og har ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

Vi behandler personopplysninger i samsvar med følgende prinsipper:

 • Vi respekterer din integritet og gir deg derfor klar og tydelig informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.
 • Vi samler ikke inn flere personopplysninger enn det som er nødvendig og kun for å oppfylle bestemte formål, og vi vil ikke behandle personopplysningene til noe annet.
 • Vi gjør vårt beste for å beskytte dine personopplysninger, dels gjennom å sørge for tilstrekkelig sikkerhet i våre IT-systemer og dels ved å sørge for at våre partnere gjør det samme. Vi sørger også for at våre ansatte får opplæring i håndtering av personopplysninger.
 • Vi lagrer ikke personopplysninger lenger enn vi trenger.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke opplysninger vi har om deg

Før du deltar i Lotteriet:

Før du velger å delta i Lotteriet, kan vi bruke dine personopplysninger til å kontakte deg med informasjon om lotteriet. I forbindelse med dette samler vi typisk inn følgende opplysninger om deg:

Kontaktinformasjon, som navn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Disse opplysningene samler vi inn fra eksterne leverandører som sammenstiller kontaktinformasjon slik som adresser og telefonnummer fra åpne kilder og selger disse for markedsføringsformål. Vi vil oppdatere dine personopplysninger og sjekke opplysningene opp mot offentlige registre. Vi vil også vaske opplysningene mot det norske reservasjonsregisteret.

Når du deltar i Lotteriet/er kunde hos oss:

Når du deltar i Lotteriet, behandler vi typisk inn følgende opplysninger om deg:

Kontaktinformasjon, som navn, bostedsadresse, e-postadresse og telefonnummer.

Identitetsinformasjon, som alder, kjønn og fødselsdato.

Betalingsinformasjon, som kortnummer, kontonummer, fakturainformasjon og betalingsmetode.

Kommunikasjon, som når du kontakter support eller har dialog med oss.

Tildelt loddnummer

Informasjon om eventuelle gevinster

Informasjon om markedsføring, som informasjon om hvorvidt du ønsker markedsføring eller vårt nyhetsbrev eller om du har reservert deg mot markedsføring. Slik informasjon får vi fra deg eller fra det norske reservasjonsregisteret.

Teknisk informasjon, som type pc/mobil, internettkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse. Disse opplysningene samler vi inn ved bruk av cookies (se vår cookiepolicy).

Kjøpshistorikk, dvs. en oversikt over hvilke kjøp du har foretatt hos oss, for eksempel abonnement eller kjøp av ett eller flere enkeltlodd.

Preferanser, dvs. informasjon om hvilke produkter og tjenester du er interessert i. Denne informasjonen får vi både ved at du oppgir interesser, ved å analysere din deltakelse i lotterier og bruk av våre nettsider og fra våre samarbeidspartnere (profilering).

Bilder og video- og lydopptak, dersom du deltar i våre reportasjer eller TV-produksjon i forbindelse med at du vinner i Lotteriet.

Hvor samler vi opplysningene fra?

Vi samler inn personopplysninger direkte fra deg, f.eks. gjennom din personlige innloggingsside på vår nettside eller når du kontakter kundesenteret. Vi samler også inn personopplysninger fra Folkeregisteret, selskap som selger lister med kontaktopplysninger, det norske reservasjonsregisteret, banken din og våre samarbeidspartnere som hjelper oss med å arrangere konkurranser. Hvis vi lager TV-produksjoner, vil vi også innhente opplysninger fra produksjonsselskapene som lager slike produksjoner.

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

 1. For å verifisere identiteten din. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon og betalingsinformasjon. Vi samler inn din fødselsdato for å sørge for at du er over 18 år og oppfyller vilkårene for deltakelse.
 2. For at du skal kunne delta i Lotteriet. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, betalingsinformasjon og tildelt loddnummer.
 3. For å utrope vinnere og utbetale gevinst. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, kommunikasjon, betalingsinformasjon, tildelt loddnummer og informasjon om eventuelle gevinster.
 4. For å administrere abonnementet ditt. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, kommunikasjon, betalingsinformasjon, tildelt loddnummer og informasjon om eventuelle gevinster.
 5. For å ta betaling/fakturering. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
 6. For bokføringsformål. Til dette formålet bruker vi betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.
 7. For å forbedre din brukeropplevelse på våre plattformer. Til dette formålet bruker vi teknisk informasjon.
 8. For å forbedre våre varer og tjenester. Til dette formålet bruker vi teknisk informasjon.
 9. Kundeservice. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, kommunikasjon og betalingsinformasjon.
 10. Statistikk og analyse. Til dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon og informasjon om eventuelle gevinster.
 11. For å lage reportasjer og TV-produksjon. Hvis du vinner vil vi kunne spørre om du vil delta i våre reportasjer eller TV-produksjon. I forbindelse med dette bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, informasjon om eventuelle gevinster og bilde og video- og lydopptak.
 12. For å publisere trekningene på vår nettside. Til dette formålet bruker vi tildelt loddnummer.
 13. For å gi deg tilpasset markedsføring og informasjon. Vi kan sende markedsføring via post, epost, sms, telefon eller gjennom konkurranser som vi arrangerer. For dette formålet bruker vi kontaktinformasjon, identitetsinformasjon, informasjon om markedsføring, teknisk informasjon, kjøpshistorikk og preferanser.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2, 3, 4 og 5 er at det er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg (at du skal delta i Lotteriet mot betaling). I tillegg må vi behandle dine opplysninger for å overholde våre forpliktelser i lotterilisensvilkårene, som pålegger oss å verifisere at du er over 18 år og kan delta i lotteriet.

Det rettslige grunnlaget for formål 6 er å overholde våre rettslige forpliktelser i henhold til bokføringsloven.

Det rettslige grunnlaget for formål 7, 8, 9 og 10 er vår legitime interesse i å yte service til deg og videreutvikle og forbedre Lotteriet og våre plattformer. De personopplysninger som brukes i forbindelse med disse formålene er i stor utstrekning offentlige opplysninger og er ikke sensitive. Vi anser derfor at vi i henhold til personvernlovgivningen har en berettiget interesse som gir oss rett til å behandle dine personopplysninger ettersom vi ikke mener at behandlingen gjør et inngrep i ditt personvern.

Det rettslige grunnlaget for formål 12 er vår legitime interesse i å informere om utfallet av loddtrekningen. Ettersom vi kun publiserer loddnumre og ikke identifiserbare opplysninger, mener vi at vår interesse i å informere om utfallet av loddtrekningen overstiger dine personverninteresser.

Det rettslige grunnlaget for formål 11 er ditt samtykke til å delta i våre TV-produksjoner.

Det rettslige grunnlaget for formål 13 er vår berettigete interesse i å markedsføre våre lotterier og våre øvrige produkter og tjenester. De personopplysninger som brukes i forbindelse med disse formålene er i stor utstrekning offentlige opplysninger og er ikke sensitive og vi anser derfor at vår interesse i å sende deg markedsføring ikke gjør et inngrep i ditt personvern. Hvis du har et eksisterende kundeforhold med oss har vi rett til å sende markedsføring per e-post og post og ringe deg med mindre du har reservert deg mot markedsføring fra oss. Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold med oss vil vi ikke ringe deg eller sende deg post hvis du har reservert deg i reservasjonsregisteret. Hvis vi ikke har et eksisterende kundeforhold med deg, vil vi ikke sende markedsføring på e-post eller sms uten ditt samtykke til å gjøre dette. Vi vil uansett ikke sende deg markedsføring om tredjeparters produkter og tjenester uten samtykke fra deg.

Du kan når som helst trekke dine eventuelle samtykker tilbake. Du kan dessuten gi oss beskjed om at du ikke ønsker at vi bruker opplysninger om deg til profilering og heller velge å motta generell markedsføring og innhold.

Hvem deler vi opplysningene med

Vi deler opplysningene med våre IT-leverandører i den utstrekning det er nødvendig for å yte tjeneste til deg. Vi vil dele dine opplysninger med våre revisorer i den utstrekning det er nødvendig for å overholde våre forpliktelser i bokføringsloven.

I noen tilfeller vil vi dele opplysninger om deg til samarbeidspartnere som hjelper oss med å distribuere reklameutsendelser. Disse samarbeidspartnerne vil typisk være telefonmarkedsføringsselskap, distributører, trykkerier, markedsføringsselskaper og arrangører av våre konkurranser.

Dersom du vinner en gevinst vil vi kunne dele dine opplysninger med produksjonsselskapene som lager våre TV-program, hvis vi velger å lage TV-program. Vi vil ikke utlevere opplysninger om deg til produksjonsselskapene med mindre du har samtykket til å delta i TV-produksjonen. Vi vil også publisere loddnumrene som er trukket som vinnere på våre nettsider.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer opplysningene kun så lenge det er nødvendig.

Før du blir deltaker:

Vi vil kun lagre din kontaktinformasjon for markedsføringsformål i tre måneder. Hvis du melder deg av markedsføring, vil vi slette dine opplysninger når du melder deg av. Vi vil imidlertid kunne beholde opplysningene dine i en periode på seks måneder for å kunne spore og kontrollere hvorfor du har fått tilsendt markedsføring, i tilfelle du, Forbrukertilsynet eller Datatilsynet etterspør informasjon om dette.

Når du er deltaker/kunde hos oss:

Vi vil typisk slette:

Kontaktinformasjon innen 12 måneder etter du har sagt opp kundeforholdet hos oss eller dersom du har vært inaktiv i 12 måneder. Bakgrunnen for at vi lagrer opplysningene etter at du har sagt opp kundeforholdet, er at vi skal ha mulighet til å besvare spørsmål eller klager du har. Hvis du har vunnet en gevinst i forbindelse med lotteriet vil vi lagre personopplysningene så lenge som reklamasjonsfristen eller eventuelle garantier for premien varer. Vi vil lagre kontaktinformasjon for markedsføringsformål så lenge du har samtykket til å motta markedsføring.

Identitetsinformasjon innen 12 måneder etter du har sagt opp kundeforholdet hos oss eller dersom du har vært inaktiv i 12 måneder.

Betalingsinformasjon innen fem år etter kjøpet ble foretatt i samsvar med bokføringsloven.

Kommunikasjon innen 12 måneder etter du har sagt opp kundeforholdet hos oss eller dersom du har vært inaktiv i 12 måneder.

Tildelt loddnummer innen 12 måneder etter du har sagt opp kundeforholdet hos oss eller dersom du har vært inaktiv i 12 måneder. Hvis du har vunnet en gevinst i forbindelse med lotteriet vil vi lagre personopplysningene så lenge som reklamasjonsfristen eller eventuelle garantier for premien varer.

Informasjon om eventuelle gevinster etter fem år i henhold til bokføringslovens regler.

Informasjon om markedsføring innen 12 måneder etter du har sagt opp kundeforholdet hos oss eller dersom du har vært inaktiv i 12 måneder.

Teknisk informasjon innen seks måneder.

Kjøpshistorikk etter fem år i henhold til bokføringslovens regler.

Preferanser innen 12 måneder etter du har sagt opp kundeforholdet hos oss eller dersom du har vært inaktiv i 12 måneder.

Vi vil lagre bilder og video- og lydopptak så lenge vi har rett til å bruke bildene og opptaksmateriale i vår virksomhet.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine personvernrettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Innsigelse. Be om å motsette deg vår bruk av dine opplysninger for direkte markedsføring, inkludert profilering. Du kan også motsette deg å være gjenstand for individuelle avgjørelser av rettslig karakter som utelukkende er automatisert.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Cookies

Når du besøker vår hjemmeside, bruker vi cookies. Du finner mer informasjon om dette i vår cookiepolicy.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter. Du kan bruke følgende kontaktinformasjon:

Telefonnummer: 955 10 000

E-postadresse: dpo@postkodelotteriet.no