Visjon

Vi er overbeviste om at verden blir bedre med et sterkt sivilsamfunn. Derfor støtter vi ideelle og humanitære organisasjoner verden over. Vi vet at organisasjonene ofte bruker uforholdsmessig mye ressurser på å skaffe finansiering til sine prosjekter. Derfor ønsker vi å drive veldedige lotterier hvor overskuddet går til utvalgte ideelle organisasjoner.

Postkodelotteriet bidrar ikke bare med inntekter til de ideelle organisasjonene. Vi ønsker også å sette fokus på det viktige arbeidet organisasjonene gjør.

I dag finnes Postkodelotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland, Sverige og Norge. Siden starten har de ulike Postkodelotteriene generert over 100 milliarder kroner til gode formål. Det gjør oss til den tredje største private bidragsyteren i verden!

I Norge går inntektene fra Postkodelotteriet til SOS-barnebyer og
WWF Verdens naturfond. Når du deltar i Postkodelotteriet, bidrar
du samtidig til å gjøre verden litt bedre for både mennesker og miljø.