Godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet

Den 6. oktober 2017 mottok Postkodelotteriet en skriftlig tillatelse til å arrangere og markedsføre lotteri i Norge. Tillatelsen innebærer at Postkodelotteriet vil lanseres i Norge i løpet av 2018.

Formelt er lotteritillatelsen gitt til WWF-Norge (org.nr. 952 330 071) og SOS-barnebyer Norge (org.nr. 947 571 958), med Norsk Postkodelotteri AS som entreprenør. I praksis betyr dette at det er Norsk Postkodelotteri AS som arrangerer og drifter lotteriet, og at minimum 50 prosent av netto omsetning tilfaller WWF Verdens Naturfond og SOS-barnebyer.

Lotteritillatelse løper i første omgang til 28. februar 2026. I konsesjonsperioden vil det to ganger hvert år utbetales penger til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond i forhold til lotteriets omsetning. Lotteriet har tillatelse til å omsette for inntil 360 millioner kroner per år.

Norsk Postkodelotteri AS

Entreprenør for Postkodelotteriet i Norge er selskapet Norsk Postkodelotteri AS (org.nr. 893 757 422). Selskapet er eid av Novamedia B.V i Nederland, som også eier tilsvarende selskap i Nederland, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Novamedia B.V. er igjen heleid av en veldedig stiftelse.

Siden oppstarten i 1989 har de ulike lotteriene til sammen generert over 100 milliarder kroner som Novamedia har donert til ideelle og humanitære organisasjoner. Dette gjør Novamedia til verdens tredje største private bidragsyter til gode formål!

Les mer om Novamedia BV her: