Støtten fra Postkodelotteriet betyr stadig mer for WWF og SOS-barnebyer

To ganger i året mottar SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond penger fra Postkodelotteriet. Disse midlene er ikke øremerket, noe som betyr at organisasjonene alltid kan bruke pengene der de gjør mest nytte. I en stadig mer urolig verden, blir dette viktigere og viktigere. Heldigvis vokser også lotteriet, slik at utbetalingene blir større og større!

Sigurd Skjefstad fra SOS-barnebyer og Karoline Andaur fra WWF jubler for sjekken fra Postkodelotteriet!

Det var generalsekretærene Karoline Andaur fra WWF og Sissel Aarak fra SOS-barnebyer som tok mot sjekkene fra Tom og Jorun.

"I Postkodelotteriet er det noen som vinner hver eneste dag", forteller lotteriets Jorun Stiansen. "Men i tillegg til alle loddkjøperne, er det noen andre som også vinner – og det er de gode formålene!"

Hele 116 millioner på ett år

For 2022 mottok de to organisasjonene 103 millioner kroner fra Postkodelotteriet. Nå er summen for 2023 klar, og støtten for fjoråret beløper seg til 116 millioner kroner. "Det er klart at et slikt beløp betyr enormt mye for vårt arbeid", sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur. Hun forteller at de blant annet jobber med å få på plass en internasjonal og rettslig bindende avtale som skal bidra til å få slutt på plastforsøpling, og at pengene fra Postkodelotteriet er med på å gjøre dette arbeidet mulig.

Sissel Aarak (til venstre) og Karoline Andaur i samtale med Postkodelotteriets Jorun Stiansen og Tom Stiansen.

For SOS-barnebyer betyr også pengene svært mye. "Vi brukte allerede mye av våre ressurser på å ta vare på alle barna og familiene som er rammet av krigen i Ukraina – så kom den humanitære katastrofen i Gaza", sier generalsekretær i SOS-barnebyer, Sissel Aarak. Hun forteller at tusenvis av barn er hardt rammet og at behovet er enormt. "Men hjelpearbeidet er allerede i gang", påpeker hun, "og de første barna er allerede på plass hos sine nye familier".

Støtte uten forbehold

"Vi setter stor pris på hver eneste krone vi mottar i støtte fra både Postkodelotteriet og andre støttespillere, men det betyr ekstra mye at pengene kommer uten øremerking slik at vi kan bruke midlene der vi mener det haster og nytter mest", sier Andaur. Aarak kunne ikke vært mer enig. "For oss betyr det også mye at vi har mulighet til å gi omsorg til barn som lever i de mange krisene som ikke når førstesidene hver dag".

Takker loddkjøperne

"Det er jo takket være alle som kjøper lodd at dette er mulig," sier en stolt Tom Stiansen. "Et lodd koster bare 200 kroner i måneden, men nå ser dere hvor mye det monner når vi er mange!" legger Jorun til.

Så glad blir man når man mottar 30 millioner kroner fra Postkodelotteriet!

375 millioner kroner fra Postkodelotteriet

  • I februar mottok SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond hver sin sjekk på 30 935 563 kroner. Sjekken representerer organisasjonens andel av omsetningen for andre halvår 2023.
  • Sammen med utbetalingen som ble gjort i august, har organisasjonene til sammen mottatt 116 208 824 kroner fra Postkodelotteriet for lotteriåret 2023.
  • Siden lotteriet startet opp i Norge i 2018, har WWF og SOS-barnebyer samlet mottatt 375 390 528 kroner.
  • Postkodelotteriet finnes i dag i Nederland, Sverige, Storbritannia og Tyskland i tillegg til Norge. De fem lotteriene har til sammen gitt bort mer enn 100 milliarder kroner til ideelle organisasjoner, og er med det en av verdens desidert største private givere til gode formål.
  • Postkodelotteriet har tillatelse fra Lotteritilsynet. Ifølge dagens regelverk kan ikke lotteriet omsette for mer enn 360 millioner kroner i året, noe som i 2024 vil begrense lotteriets mulighet til å øke støtten til organisasjonene.