Postkodelotteriet: Innsamling til veldedige organisasjoner

Postkodelotteriet er glede – et lotteri der naboer vinner sammen og hvor loddkjøperne vet at de gjør en forskjell. Pengene fra Norsk Postkodelotteri går til WWF og SOS-barnebyer. Hittil har begge organisasjonene mottatt drøyt seks millioner kroner – og vi har fortsatt en utdeling til gode for 2019 etter nyttår. Postkodelotteriets oppdrag er å samle inn penger til veldedige organisasjoner.

Norge er det femte landet Postkodelotteriet etablerer seg i. Det første lotteriet startet i Nederland, og siden den gang har Sverige, Storbritannia og Tyskland fått sine egne Postkodelotterier. Totalt har Postkodelotteriet i de fem landene bidratt med 90 milliarder kroner til ideelle organisasjoner. Dermed er Postkodelotteriet rangert som verdens tredje største private giver – etter Bill & Melinda Gates Foundation og britiske Wellcome Trust.

Det er kostbart å starte opp et lotteri i et nytt land. For at folk skal kjøpe lodd, er det nødvendig med en attraktiv gevinstplan. For å øke kjennskapen, og dermed selge lodd som genererer penger til veldedighet, er markedsføring helt nødvendig. Dessuten må de ideelle organisasjonene motta sine utbetalinger helt fra starten, slik at loddkjøperne får se formålet med lotteriet: Å styrke ideelle organisasjoner og fortelle om arbeidet de gjør.

Midlene som kreves for å lykkes med oppgaven kommer innledningsvis fra eierne av Postkodelotteri-formatet i Nederland (Novamedia). Midlene er blitt brukt på gevinstplanen og til å markedsføre Postkodelotteriet rundt omkring i Norge: I avisannonser, reklame, TV- og radioreklame og ikke minst i avisartikler, når avisene skriver artikler om vinnerne. Lodd fra Postkodelotteriet er ikke tilgjengelige i butikker.

Tom Stiansen og Jorun Stiansen har reist landet rundt med gullkonvolutter iført røde jakker, og de har møtt mange lykkelige vinnere og naboene deres. Det har vært selfies, klemmer, smil og latter.

Markedsføringen er viktig for lotteriet og for innsamlingen til organisasjonene. Alle som vil, skal ha muligheten til å bli med i lotteriet og vi ser en stadig tilstrømming av nye loddkjøpere. Vi har en fast gevinstplan som finnes lett tilgjengelig på hjemmesiden vår. Hittil i år har vi delt ut ca. 25 000 gevinster i alle landets fylker. 70 prosent av pengene loddkjøperne har betalt inn, nærmere bestemt ca. 83 millioner kroner, blir til nye gevinster.

Postkodelotteriet følger Lotteritilsynets betingelser og vilkår for lotteridrift i Norge nøye. Ifølge deres regler skal minst 25 prosent av omsetningen gå tilbake til loddkjøperne i form av gevinster. Fra nettoinntekten (omsetning minus gevinster) er minst 50 prosent øremerket organisasjonene. For Norsk Postkodelotteri gjelder dette SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond. Resten går til drift av lotteriet.

Postkodelotteriet er kjent som et trygt lotteri å delta i. Loddkjøperen abonnerer på lodd den første måneden, blir informert om eventuell gevinst den neste måneden, og får gevinsten utbetalt den tredje måneden. Dette er et tempo som ikke trigger spilleavhengighet. Norsk Postkodelotteri vil fortsatt vise frem glade vinnere på gater rundt omkring i landet, og vi kan konstatere at mange nordmenn deler vårt bilde av at verden blir et bedre sted med sterke ideelle organisasjoner. Samtidig er Postkodelotteriet en morsom metode for å samle inn penger til det viktige arbeidet som organisasjonene utfører.