I dag vinner seks fra Oslo

20. november 2019 – 0456 HI Oslo – 100 000 kroner – 12 500 kroner per lodd

I dag er det Oslo sin tur! Dagens postkodegevinst går til postkode 0456 HI Oslo. Her deler seks personer åtte lodd og premiepotten på til sammen 100 000 kroner. Vi gratulerer!

Viktige inntekter til veldedige organisasjoner

Det er ikke bare for de som vinner at Postkodelotteriet er en stor glede. Minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer. Både Bente Lier i SOS-barnebyer og WWFs Bård Vegard Solhjell bekrefter at Postkodelotteriets medlemmer bidrar med viktige inntekter for arbeidet som gjøres med barns oppvekstsvilkår og naturen vår.

Vil du også ha sjansen til å vinne?