10 000 kroner til hvert lodd i postkode 3330 FS Skotselv

8. juli 2020 – 3330 FS Skotselv – 10 000 kroner per lodd

Dagens postkodegevinst går til postkode 3330 FS Skotselv, der hvert lodd i postkoden vinner 10 000 kroner hver.

Vinn premier samtidig som du støtter et godt formål

Når du er med i Postkodelotteriet støtter du WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer samtidig som du har sjansen til å vinne. Minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går til de to organisasjonene.

Vil du også ha sjansen til å vinne?