10 000 kroner til hvert lodd i 6364 LP Vistdal

16. juli 2020 – 6364 LP Vistdal – 10 000 kroner per lodd

I dag skal vi til den vakre romsdalsbygda Vistdal. Dagens postkode er postkode 6364 LP Vistdal. Hvert lodd i postkoden vinner 10 000 kroner hver.

Du støtter WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Med hvert lodd du kjøper i Postkodelotteriet bidrar du til at verden blir et litt bedre sted.

Minst 50 prosent av Postkodelotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går nemlig til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?