Dagens postkode ligger i Halden

28. september 2020 – 1772 LG Halden – 10 000 kroner per lodd

Hver ukedag deler vi ut 10 000 kroner til hvert lodd i en heldig postkode. I dag er det postkode 1772 LG Halden som er den heldige postkoden.

Du støtter WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer

Når du har lodd i Postkodelotteriet er du med på alle vinnersjanser. I tillegg bidrar du til at verden blir et litt bedre sted: Minst 50 prosent av Postkodelotteriets omsetning etter at premier er trukket fra går til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?