10.000 til hvert lodd i 1769 OA Halden

29. desember 2020 - 1769 OA Halden - 10 000 kroner per lodd

Hurra for postkode 1769 OA Halden, som vinner dagens postkodegevinst. Alle med lodd i postkoden vinner 10 000 kroner per lodd!

Flere som jubler

Det er flere som kan juble for at Postkodelotteriet har kommet til Norge. Ikke bare har vi vinnere hver eneste dag, SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond er alltid vinnere. De to organisasjonene får nemlig minst 50 prosent av lotteriets omsetning etter at premier er trukket fra.

Vil du også ha sjansen til å vinne?