1 million kroner til postkode 4360 EF Varhaug

15. januar 2021 - 1 million kroner - 83 334 kroner per lodd

Denne måneden deler vi ut månedsgevinsten heler fire steder! Postkode 4360 EF Varhaug er en av postkodevinnerne som deler 1 million kroner. Alle med lodd i postkoden vinner 83 334 kroner per lodd.

WWF og SOS-barnebyer jubler også

Det er ikke bare vinnerne som kan juble for at Postkodelotteriet deler ut gevinster over hele Norge. WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer er også glade for hver eneste en av medlemmene våre. De to organisasjonene får nemlig minst 50 prosent av Postkodelotteriets inntekt etter at premier er trukket fra.

«Med midlene fra Postkodelotteriet kan vi støtte familier gjennom kriser og sørge for at barn ikke blir alene. Hvert barn i god omsorg er en investering for fremtiden», sier Sissel Aarak, fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer, som forteller at dette arbeidet er enda viktigere nå enn noensinne. «De økonomiske og sosiale konsekvensene av koronapandemien gjør at mange flere barn lever i familier som ikke lenger klarer å dekke barnas grunnleggende behov. At vi har mulighet til å styrke vår innsats for å støtte familier som er i en utsatt situasjon, er derfor veldig viktig for å minske de negative konsekvensene av pandemien for barna», slår hun fast.

Så lenge myndighetene anbefaler å unngå unødvendige reiser og møter, unngår vi å reise rundt til vinnerne våre. Men premiene finner veien frem likevel. Og alle vinnerne får beskjed, på e-post, i brev eller på telefon. Kanskje det er deg Tom eller Jorun ringer neste gang?

Vil du også ha sjansen til å vinne?