Årets første postkodevinnere bor i Larvik

3. januar 2020 – 3268 YG Larvik – 250 000 kroner – 35 715 kroner per lodd

Det blir en ekstra god start på året for fem heldige vinnere i postkode 3268 YG Larvik. Årets aller første postkodegevinst på til sammen 250 000 kroner fordeles på syv lodd i postkoden.

Nytt år, nye muligheter

Hver måned reiser Postkodelotteriets ambassadører rundt for å besøke vinnere over hele landet. Men med gevinster hver eneste uke, rekker de dessverre ikke innom alle. Det er ganske nøyaktig ett år siden Jorun Stiansen besøkte Larvik forrige gang, og både hun og makker Tom Stiansen håper de får sjansen til å besøke byen igjen.

En bedre verden

Alle som har lodd i Postkodelotteriet har sjansen til å vinne på adressen sin, samtidig som man bidrar til at verden blir et litt bedre sted. Minst 50 prosent av omsetningen etter at premier er trukket fra, går til veldedige organisasjoner. Postkodelotteriet internasjonalt har siden oppstarten i 1989 bidratt med mer enn 90 milliarder kroner til gode formål, og i Norge går pengene til WWF Verdens naturfond og SOS-barnebyer.

Vil du også ha sjansen til å vinne?